Vzor žádanky FT

Pokud požadujete ošetření na žádanku FT smluvních pojišťoven, MUSÍ být opatřena kódy viz vzor. Kódy: 21001 , 21221, 21413, 21415 a nejlépe i 21003 jsou pro přijetí k péči nutné. Lékaři často vyplňují žádanky velmi nedbale a pro nás nedostatečným způsobem. Případně ať zadání kódů z neznalosti nevyplňují vůbec. Doplníme si je sami.

Naše pracoviště nedisponuje pracovním vztahem s lékařem a není tudíž nikdo, kdo by administrativní práci za vaše lékaře opravoval. S takto vyplněnou žádankou se vás rádi ujmeme