Ceník fyzioterapeutických programů

Ceník terapie:

Pracoviště má smluvními vztah se zravotními pojišťovenami ČPZP 205 a VOZP 201, pokud jste pojištěnci těchto zařízení, terapie je placena pojišťovnou. K tomu je třeba nechat si od vašeho lékaře (odborného nebo obvodního) vystavit žádanku FT (VZOR) a před terapií je nutné nám ji předložit. V případě terapie na pojišťovnu je třeba uhradit administrativní poplatek.

Ostatní klienti hradí terapii hotově na místě, po dohodě lze vystavit za poskytované služby fakturu.

Terapii lze též hradit poukázkami Sodexo Vital Pass, Flexi Pass a Dárkový Pass. Na uvedené poukázky se nevrací hotovost.

Cenu lze též hradit objednávkou a následnou fakturací přes společnost Benefit Plus/ Benefit Management, pokud je váš zaměstnavatel smluvním partnerem.
Omlouváme se, v současné době nepřijímáme platební karty.

Ceník platný od 2.1.2020
individuální terapie v rozsahu 50 min
/dospělý/
1 000,- Kč
terapie dítěte
30 min.
750,- Kč
balíček 5 terapií
/platný 3 měsíce/
4 200,- Kč
balíček 3 terapií
/platný 2 měsíce/
2 700,- Kč
vstupní terapie Mojžíšové 1 000,- Kč
terapie Mojžíšové mobilizační individuální terapie 100 min.
2x 50 min - 1. terapie 1 000 Kč / 2. terapie 1 200 Kč
2 200,- Kč
individividuální terapie 50 min. vyžadující též ošetření pánevního dna a mobilizaci kostrče 1 200,- Kč
skupinový preventivní program 1hod 270,- Kč
stélky Formthotics od 1 300,-
do 2 100,- Kč (včetně individuálních úprav)
Dětské stélky Sidas 550,- Kč
administrativní poplatek
(pouze při terapii na pojišťovnu)
400,- Kč
Zobrazit provozní řád
Stáhnout provozní řád v PDF
Pro pojištěnce ostatních pojišťoven - výsledek jednání s VZP

Terapie je založena na odběru anamnézy v rámci vstupního vyšetření, pohovor s pacientem o současných pohybových obtížích, individuální kineziologický rozbor, vlastní terapie, která je volena dle stanovené diagnosy, doporučení terapeuta a přání klienta. V průběhu je i doporučena autoterapie pro domácí péči.

Smluvní ujednání:

Případné změny nebo zrušení termínu mohu akceptovat nejpozději 24 hodiny před smluveným sezením. Pokud by tato lhůta nebyla dodržena, budu vás muset požádat o uhrazení neuskutečněné terapie, která tímto propadne. Je tak blokován čas, který bych mohla věnovat vám nebo jinému klientovi.
115-1078520297/0100
(základ účtu/ kód banky).

Dárkové poukazy - fyzioterapie

Ceník platný od 30.11.2017
1 terapie - dárkový poukaz 1 000,- Kč
5 terapií - dárkový poukaz 4 200,- Kč

Pro své blízké můžete koupit originální dárek. Cena vyplývá z předem domluveného počtu terapií.
Při nákupu 5 a více terapií bude cena každé z nich snížena na 840,- Kč.